Proč naše děti nechodí do běžné školy?

Kamila Tušová (rodič)

Vnímavý čtenář pochopí, ze hodnoty naši rodiny a fungování běžných škol spolu prostě neladí. Než tedy setrvávat ve skřípající prostředí, rozhodli jsme se raději jít svou vlastní cestou. Co nejdůležitějšího předat svým dětem? Pokud se člověku podaří oprostit od myšlenkových návyků, strachů a představ o výchově, zůstane jediná otázka: Co je opravdu trvalé a důležité, abych to předala svým dětem? Začnu nejdřív tim, co jim předat neumím nebo nechci.

– Vědomosti se neustále vyvíjí a mění. Moje vlastní vědomosti jsou už v mnohem zastaralé. Nikdo z dospělých, ani nejučenější profesoři, docenti, doktoři, nikdo nedokáže s určitostí říct, jaké vědomosti budou děti ve své dospělosti potřebovat. Pokud děti vyrůstají v inspirativním prostředí, tak k nim vědomosti (informace) přichází neustále. Život se v tomto ohledu za posledních 10 let neuvěřitelně změnil. Potřeba teď je naučit se v tom nepřeberném množství informací orientovat a přestat jen slepě memorovat a papouškovat.

Pokračovat ve čtení „Proč naše děti nechodí do běžné školy?“