Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem – How many languages you can speak, so many times you are human

Tereza Tyburcová (rodič)

Se svolením zkopírováno z blogu Terezy Tyburcové (mamky chlapce z Donum Felix) https://terezatyburcova.cz/kolik-reci-znas-tolikrat-jsi-clovekem/

English attempt below

Pokračovat ve čtení „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem – How many languages you can speak, so many times you are human“