Zvýrazněno

PISA 2022 aneb na vztazích záleží

Jakub Václavovič (zaměstnanec)

Na vztazích záleží. Potvrzuje to 5. prosince 2023 vydaná zpráva PISA 2022 shrnující výsledky osmého cyklu šetření Programu pro mezinárodní hodnocení žáků. Z této téměř devadesátistránkové publikace se na internetu nachází množství výtahů, které se často upínají na srovnávání českých dětí s dětmi z ostatních zemí OECD, a to v konkrétních zkoumaných vzdělávacích oblastech, mezi které patří matematická, čtenářská a přídodovědná gramotnost. Protože hlavní testovanou doménou byla matematika, v titulcích zpráv zpravidla zaznívá, že výsledky českých žáků v matematice jsou nadprůměrné, případně jsou prezentovány úspěchy českých žáků v souhrnu zkoumaných oblastí. Níže v článcích se zpravidla dozvíme srovnání v dalších oblastech a poměrně známý, byť významný fakt, že u nás panují značné regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání a že úspěch dítěte ve vzdělávání je do velké míry determinován socioekonomickým prostředím. Překvapivě však není snadné narazit na výsledky jiné oblasti zkoumání, kterou se taktéž PISA zabývá – výsledky zkoumání vztahu českých dětí ke škole a vůči učitelům. Pojďme se na to podívat.

Pokračovat ve čtení „PISA 2022 aneb na vztazích záleží“

Daniel Greenberg (Sudbury Valley School), přeložená část z knihy Konečně svobodný*á

přeložil Jakub Václavovič

A’ritmetika

přede mnou seděl tucet chlapců a dívek ve věku od devíti do dvanácti let. Týden předtím mě požádali, abych je naučil počítat. Chtěli se naučit sčítat, odčítat a násobit, dělit a všechno ostatní.

„Tohle opravdu nechcete dělat,“ řekl jsem, když ke mně poprvé přišli.

„Chceme, určitě chceme,“ zněla jejich odpověď.

Pokračovat ve čtení „Daniel Greenberg (Sudbury Valley School), přeložená část z knihy Konečně svobodný*á“

Report z návštěvy norské školy Nyskolen – Colibri a Donum Felix na výletě

Jakub Václavovič

Povedlo se nám získat grant z fondů EHP a Norska (Projekt Česko-norský most k demokracii zážitkem, č. p. EHP-CZ-ICP-4-029) a hle, tu je jeden z (nepovinných) výstupů naší cesty na sever. Návštěva byla oboustranná a po podzimní návštěvě tří učitelů z Nyskolen v Oslu u nás, tedy v Colibri a Donum Felix, přišel čas na nás. Níže najdete naše postřehy, vjemy a pozorování z pětidenní cesty do Nyskolen. 

Pokračovat ve čtení „Report z návštěvy norské školy Nyskolen – Colibri a Donum Felix na výletě“

Proč naše děti nechodí do běžné školy?

Kamila Tušová (rodič)

Vnímavý čtenář pochopí, ze hodnoty naši rodiny a fungování běžných škol spolu prostě neladí. Než tedy setrvávat ve skřípající prostředí, rozhodli jsme se raději jít svou vlastní cestou. Co nejdůležitějšího předat svým dětem? Pokud se člověku podaří oprostit od myšlenkových návyků, strachů a představ o výchově, zůstane jediná otázka: Co je opravdu trvalé a důležité, abych to předala svým dětem? Začnu nejdřív tim, co jim předat neumím nebo nechci.

– Vědomosti se neustále vyvíjí a mění. Moje vlastní vědomosti jsou už v mnohem zastaralé. Nikdo z dospělých, ani nejučenější profesoři, docenti, doktoři, nikdo nedokáže s určitostí říct, jaké vědomosti budou děti ve své dospělosti potřebovat. Pokud děti vyrůstají v inspirativním prostředí, tak k nim vědomosti (informace) přichází neustále. Život se v tomto ohledu za posledních 10 let neuvěřitelně změnil. Potřeba teď je naučit se v tom nepřeberném množství informací orientovat a přestat jen slepě memorovat a papouškovat.

Pokračovat ve čtení „Proč naše děti nechodí do běžné školy?“

Mediace začíná z bodu „nevím, co se stalo“

Daniela Tlapáková

U vchodu potkám malého kluka, který pláče tak, že se zalyká a dusí se. Přicházím k němu s klidem, bez paniky, strachu, litování, hodnocení, s vědomím, že je vše v pořádku a se záměrem nechat vše projít k míru, pochopení, lásce a síle. Jsem u něj v tichu, nechávám ho tak, jak je, podávám kapesníky. Po chvíli vidím zvenku přicházet čtyři mnohem větší kluky a je mi jasné, že s tím budou souviset.

Pokračovat ve čtení „Mediace začíná z bodu „nevím, co se stalo““

A číst se naučí jako jak?

Tereza Tyburcová (rodič)

S laskavým svolením zde publikujeme článek od jednoho z našich rodičů. Originál článku najdete zde.

„Oni se v té svobodné škole jako vůbec neučí?“ Noční můra všech, kteří to s tím dítětem myslí dobře. Například moje babička je bývalá učitelka pro první stupeň. A má plný pytel dobrých úmyslů pro každého z nás.

Pokračovat ve čtení „A číst se naučí jako jak?“

V čem se liší Summerhill od Sudbury škol

Jakub Václavovič (dospělý v DF)

Není škola jako škola. A to samé platí o těch svobodných a demokratických. Mezi nejznámější na světě patří škola Summerhill a Sudbury školy. Ani to ovšem není celý výčet a spousta svobodných demokratických škol se vydala vlastní cestou. Protože jsem Summerhill i Sudbury školu navštívil a ve světě sebeřízeného vzdělávání se jedná o významné pojmy, řekl jsem si, že o tom něco napíšu. Ač jsou Summerhill i Sudbury svobodné a demokratické školy, mají několik nezanedbatelných rozdílů, kterým se v tomto článku budu věnovat.

Pokračovat ve čtení „V čem se liší Summerhill od Sudbury škol“

Sdílení z návštěvy

Irena Janíková, psycholožka a průvodkyně ve škole CoLibri

Díky, Donum, že jsme tě mohli navštívit. Zažila jsem s tebou mnoho různých momentů. Totální fascinaci a šok z toho, co děvčata umí na sítích (šálách). Hlubokou vděčnost za upřímnost kluků na kruhu. Inspiraci ve vedení skupiny a syrové podnětné reflexi. Výživný a na dřeň osobní rozhovor. Uvědomění, co v naší škole chci a nechci. Oboustranné sdílení zkušeností a přijetí podnětů a nepříjemných zpráv druhou stranou. Obdiv nad čirým zájmem o historii. A na závěr láskyplné objetí.

V tvém přeplněném diáři a hromadě žádostí o návštěvy, sis na nás, Donum, udělalo čas. Pustilo nás do své budovy i do osobních příběhů a trablů svých členů. Věřím, že jsme se nepotkali naposledy. Díky zato.